The Dream

"”The Dream spelar med en kraftfullhet och kontroll som är häpnadsväckande. Den förmår att hålla i mina 15-tumselement i ett järngrepp” "

Test av The Dream i HiFi & Music NR 10 2009
Det huvudsakliga syftet med The Dream är att presentera en Singel-end triodförstärkare som är kapabel att driva effekt krävande högtalarsystem fullt ut. Dessutom med en ljudkvalitet som endast ett fåtal, om ens någon förstärkare kommer i närheten av.The Dream väger en hel del vilket bl.a. är en följd av kraftigt överdimensionerad nätdel och övriga komponenter. Vi kunde naturligtvis ha byggt den med separat nätdel. Men det medför en viss problematik. Bl.a. är det ur ljudsynpunkt alltid bäst att nätdelen är så nära förstärkardelen som möjligt, vidare är det vanskligt att överföra ström med 1100 volts spänning över en kabel med dithörande kontaktdon.

Speciell hänsyn har tagits till att apparaten skall fungera problemfritt år ut och år in. Därför användes inte likriktarrör eller något annat kosmetiskt nonsens. GM 70 rörets kondition kan medels en sinnrik metod enkelt kontrolleras med en vanlig multimeter.
The Dream

Egenskaper

 • The Dream kan på begäran levereras med balanskontroll, vilken består av en NOBLE potentiometer med en genomsläppsresistans av 0 ohm i centerklicksläge.
 • De mest avancerade tekniska lösningar har använts i utgångstranformatorerna, tillverkade “custom made” av LUNDAHL TRANSFORMERS. Detta tillsammans med unik teknik i drivstegen resulterar i en ljudkvalitet i fullständig särklass.
 • The Dream är försedd med inbyggt försteg samt 3 linjeingångar. Kan givetvis även kopplas till ett externt förstegför den som så önskar, men då riskeras en försämring av ljudet då ett extra försteg inte kan tillföra något utanendast degradera ljudet
 • Ytterligare en finess på THE DREAM är att den enkelt, medelst en omkopplare på frontpanelen kan kopplas omtill lågeffeksdrift, denna omkoppling ger en uteffekt som är fullt tillräcklig för de flesta högtalarsystem. GM 70 rörens livslängd ökas därvid, omkopplingen kan ske under full drift helt utan problem.
 • Biasinställningen i THE DREAM är en helautomatisk koppling utvecklad på basis av 25 års erfarenhet. Den inteendast bidrar till den överlägsna ljudkvaliteten vilken knappast någon annan förstärkarfabrikant ens kommer i närheten av, utan även medför att justeringar av förstärkaren aldrig behöver göras, inte ens vid rörbyte.
 • THE DREAM är även försedd med en mycket sofistikerad mjukstartskrets. Den är försedd med 4 st. reläer ochsköter en mängd uppgifter. Bl.a. mjukstartar den nättransformatorerna vilka är av toroidtyp, vilket elimineraroönskade säkringsavbrott. Vidare mjukstartas samtliga rör. Ett speciellt anpassat störningsfilter ingår vilketgaranterar absolut ren ström in till förstärkaren. Normalt startas THE DREAM elegant med sekundärströmbrytarenpå fronten varvid en blinkande diod anger när förstärkaren är redo för musiklyssning.
 • THE DREAM är konstruerad utan användning av motkoppling, genom detta erhålles ett suveränt transientsvingav musikens amplitudvariationer.

Teknisk data

The Dream

 • Ingångsimpedans: 50 kΩ
 • Utgångsimpedans: 2 Ω
 • Rekomenderad högtalarimpedans: 2-16 Ω
 • Arbetssätt: Ren Klass A
 • Statisk uteffekt: ca. 2 x 40 W
 • Statisk uteffekt i ECO-läge: ca. 2 x 15 W
 • Frekvensomfång: 20 Hz - 30 kHz
 • Ingångskänslighet: ca. 100 mV
 • Harmonisk distortion: < 0,4 %, 1 W, 1 kHz
 • Motkopplings-loop: 0 dB
 • Brumnivå: < 2 mV

 • Effektförbrukning: 460 W
 • Effektförbrukning ECO-läge: 250 W
 • Biassystem: Automatiskt
 • Inbyggd testkrets för Effektrören
 • Ingångar: 3 st
 • Högtalarterminaler: WBT av godkänd typ
 • Ingångsterminaler: WBT
 • Rörbestyckning: GM 70 x 2, E280F x 2, 6922 x 1
 • Vikt: 36 kg
 • Dimension: (H-B-D): 295 x 470 x 585
The Dream
Tester i pdf format
Läs testen "The Dream" av Olle Linder, HiFi & Musik Nr 10 2009
Tell a friend!