PE 265

PE 265 är en klass AB-2 kopplad förstärkare vilken såldes under slutet av åttiotalet. Från vissa håll framfördes önskemål att den skulle förses med sk ”fixed bias”. Det visade sig vara en mindre bra lösning, och jag skulle naturligtvis inte lyssnat på dessa krav, men det är alltid enkelt att vara efterklok! Fixed (justerbar) bias medför ett flertal nackdelar. Bla avger styrgallret egna elektroner (gallerström) vid vissa musiktransienter, bla detta har mycket negativa effekter på musikåtergivningen. Klass AB-2 drift kan användas för PA och gitarrförstärkare mm där endast hög effekt och ej välljud eftersträvas, men bör inte höra hemma i våra ljudsystem.

Om istället sk ”autobias” användes, ändras rörets gallerområde efter musikens växlingar och någon gallerström kan därför ej flyta. Röret arbetar då i Klass A eller Klass AB-1 beroende på förstärkarens konstruktion. Ljudkvaliten blir dramatiskt bättre med autobias jämfört med fixed bias. Dessutom är det en fördel att slippa ofta krångliga biasinställningar vilka dessutom ändras när röret åldras.

PE 265 fick dessutom ett mindre bra ryckte vad gäller driftsäkerheten. Det får delvis tillskrivas biassystemet, men huvudparten av felen berodde på bristande kvalitet på de kinesiska 6550 rör som användes. Detta ledde i förlängningen till att PE 265 förstärkaren lades ned, då det vid det tillfället inte exixterade några 6550/KT 88 rör med bra kvalitet. I dag är förhållandet annorlunda, och alla dessa eländiga kinesrör borde vara utbytta mot ryska, amerikanska eller tjekiska rör.

Ombyggnad av PE 265

Nu finns det möjlighet att förse PE 265 med autobiaskretsar samt efter uppdateringar av kretskortet förvandlas till en välljudande Klass AB-1/Klass-A förstärkare. Priset för denna ombyggnad är 3.500:-. Jag rekommenderar dessutom att förstärkaren triodkopplas vilket ingår i priset. OBS! I priset ingår ej rörbyten eller ev frakt.

Ombyggnad av övriga märken

Tyvärr exixterar det idag rörförstärkarfabrikanter som inte uppmärksammat detta problem. Vissa av dessa förstärkare kan jag bygga om samt förse med autobiaskretsar, priset för detta får bedömas från fall till fall, men jag lämnar efter besiktning ett kostnadsförslag innan arbetet påbörjas.
Tell a friend!