90-talsmusik: På nittiotalet hände det väldigt mycket intressant inom musiken. Inte minst började